Jsi offline.

COPPA

Most trustworthy creative apps for children! Sumo offers SAFE online tools for everyday creative needs and educational purposes.

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V souladu s tím jsme vyvinuli tyto zásady, abyste pochopili, jak shromažďujeme, používáme, komunikujeme a zveřejňujeme a využíváme osobní údaje. Níže jsou uvedeny naše zásady ochrany osobních údajů:

(1) Před nebo v době shromažďování osobních údajů identifikujeme účely, pro které jsou informace shromažďovány.

(2) Budeme shromažďovat a používat osobní údaje výhradně za účelem naplnění námi stanovených účelů a pro jiné kompatibilní účely, pokud nezískáme souhlas dotčené osoby nebo jak to vyžaduje zákon.

(3) Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění těchto účelů.

(4) Osobní údaje budeme shromažďovat zákonnými a spravedlivými prostředky a tam, kde je to vhodné, s vědomím nebo souhlasem dotčené osoby.

(5) Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které mají být použity, a v rozsahu nezbytném pro tyto účely by měly být přesné, úplné a aktuální.

(6) Osobní údaje budeme chránit přiměřenými bezpečnostními opatřeními proti ztrátě nebo krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravě.

(7) Zákazníkům snadno zpřístupníme informace o našich zásadách a postupech týkajících se správy osobních údajů.

(8) Google Analytics používáme ke shromažďování statistik používání webových stránek, zlepšování našich služeb a k aktivaci remarketingových funkcí Google AdWords. To se provádí pomocí „cookies“ – textových souborů s anonymními technickými informacemi. Při používání remarketingového systému Google neshromažďujeme žádné identifikovatelné informace.

(9) Zavazujeme se, že budeme podnikat v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrnosti osobních údajů.