คุณออฟไลน์อยู่

COPPA

Most trustworthy creative apps for children! Sumo offers SAFE online tools for everyday creative needs and educational purposes.

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้น เราจึงได้พัฒนานโยบายนี้เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีที่เรารวบรวม ใช้ สื่อสาร และเปิดเผย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไปนี้แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัว:

(1) ก่อนหรือในขณะที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

(2) เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราระบุไว้และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เข้ากันได้อื่น ๆ เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(3) เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น

(4) เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรม และตามความเหมาะสม ด้วยความรู้หรือความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(5) ข้อมูลส่วนบุคคลควรมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น ควรมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

(6) เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมจากการสูญหายหรือการโจรกรรม ตลอดจนการเข้าถึง การเปิดเผย การคัดลอก การใช้หรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต

(7) เราจะจัดเตรียมข้อมูลให้กับลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

(8) เราใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมสถิติการใช้งานเว็บไซต์ ปรับปรุงบริการของเรา และเปิดใช้งานคุณลักษณะรีมาร์เก็ตติ้งของ Google AdWords ทำได้โดยใช้ "คุกกี้" - ไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลทางเทคนิคที่ไม่เปิดเผยตัว เราไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ผ่านการใช้ระบบรีมาร์เก็ตติ้งของ Google

(9) เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองและดูแลรักษา